E.E.N.® therapie

Doel van E.E.N.® therapie is het in balans brengen van lichaam, geest en persoonlijkheid en het zelfgenezend vermogen zoveel mogelijk te stimuleren zodat je in harmonie komt met jezelf en jouw omgeving.

E.E.N.® therapie staat voor: Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde. Binnen deze therapie zijn kennis en behandelwijzen uit de Oosterse, Chinese, Westerse, Egyptische en Tibetaanse geneeskunde samengevoegd. Eclectisch betekent: uit alle systemen het beste halen en er tevens de eenheid van inzien.

Ik werk vanuit de energie en de stof en geef een behandeling op maat, terwijl de oorzaak wordt gezocht op het niveau van je bewustzijn, het energetisch en fysieke lichaam. Er wordt gewerkt vanuit het chakrasysteem. Wanneer er een verstoring is in het lichaam kan men deze ook terugvinden op chakra-niveau.

Een chakra is een centrum van activiteit dat levenskrachtenergie ontvangt, assimileert, en uitdrukt. Vertaald uit het Sanskriet betekent het ‘wiel’ of ‘schijf’, en verwijst naar een draaiende cirkel van bio-energetische activiteit.

De E.E.N.® therapie is tevens energetisch van aard. Vanuit het meridiaansysteem werk ik om blokkades op energetisch/emotioneel/fysiek niveau in het energiesysteem en je lichaam op te sporen en de energie te herstellen. De behandeling is een causaal gerichte therapie. Via een uitgebreide anamnese, polsdiagnostiek en psychonomie (de studie van de wetten van de geest) worden de klachten op holistische wijze inzichtelijk gemaakt.

E.E.N. therapie is een op zichzelf staande therapie maar kan ook ter ondersteuning en aanvullend worden ingezet naast een reguliere behandeling. Contra-indicatie: sommige lichamelijke symptomen en psychische stoornissen. In dit geval zal de E.E.N.® therapeut doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.